Mục đích của kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Đây là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nhà xưởng, công trình so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp đánh giá thực tế. Việc kiểm định chất lượng này là công việc quan trọng nhất trong kế hoạch chất lượng của nhà thầu. 

Quy trình nội dung hoạt động kiểm định chất lượng 

Khi nào cần kiểm định chất lượng?

khi-nao-can-kiem-dinh-chat-luong

 • Yêu cầu công năng thay đổi khi đó sẽ thực hiện kiểm định và đưa ra kết luận
 • Kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình trong quá trình xây dựng hoặc đang sử dụng
 • Xảy ra vấn đề tranh chấp về chất lượng công trình
 • Cải tạo, đánh giá kết cấu phục vụ công tác nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình

Nội dung kiểm định công trình xây dựng

Kiểm định:  
 • Chất lượng bê tông
 • Chất lượng cốt thép
 • Khuyết tật kết cấu công trình
 • Thử sức chịu tải của công trình (nếu có)
 • Phân tích, tính toán và lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình theo quy định

Chu kỳ kiểm định công trình xây dựng

Được quy định rõ theo mục 5.5.3 của tiêu chuẩn Việt NAM TCVN 9343:2012 cụ thể:

 • Thời gian áp dụng cho công trình đặc biệt quan trọng từ 2-3 năm
 • Công trình có mật độ đông cư dân từ 3-5 năm
 • Công trình công nghiệp và dân dụng từ 5-10 năm
 • Công trình chịu bởi khí hậu từ 1-2 năm 
Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên hệ:

dich-vu-thu-nghiem-tai-IMIT

Địa chỉ: Số 25- 27 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mail: imit.infor@gmail.com
Hotline: 0911492529
Website: imit.vn