[Phiên bản] mới nhất - Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất là ISO 9001:2015 -  bộ tiêu chuẩn được thực hiện phổ biến với đa dạng loại hình, quy mô và lĩnh vực doanh nghiệp. Cùng Opacontrol tìm hiểu sâu và kĩ hơn về tiêu chuẩn này nhé.

Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 là gì

iso-9001

ISO - Uỷ ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO là một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả các nước thành viên với mục tiêu tạo sự thống nhất về hệ thống tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, lập ra nhằm trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý có hiệu lực. ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000, trong đó ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 

 

ISO 9001 được ra đời vào năm 1987 bởi Uỷ ban tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987, trải qua 4 lần soát xét, hoàn thiện qua các năm 1994, 2000, 2008, 2015. Đây là một tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý, yêu cầu, thiết lập được hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp lớn và nhỏ, trong tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ. 

 

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của ISO 9001, được ban hành và có hiệu lực ngày 15/09/2015,  được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng các doanh nghiệp, áp dụng cho quá trình tạo ra và kiểm soát có hệ thống các hoạt động, đảm bảo rằng các nhu cầu của khách hàng được đáp ứng. 

 

ISO 9001:2015, tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems - Requirements” là phiên bản mới nhất của ISO 9001, thay thế cho ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 được công nhận bởi quốc tế cho việc quản lý chất lượng doanh nghiệp,áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ, quy định kiểm soát các hoạt động theo hệ thống để đảm bảo nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các lưu ý của tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất

1. Cấu trúc

ISO 9001:2015 có cấu trúc tuân theo HLS (High Level Structure) mới. Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý đều áp dụng cấu trúc HLS, tuy nhiên tiêu chuẩn ISO 9001 với cấu trúc mới gồm 10 điều khoản chính thay vì 8 điều khoản như cấu trúc thông thường. 

 

2. Thuật ngữ

ISO 9001: 2015 có sự thay đổi về mặt thuật ngữ, cập nhập thêm và điều chỉnh một số thuật ngữ cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế, xã hội.

Một số thuật ngữ trong ISO 9001:2015 đã được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của kinh tế và xã hội.

 

3. Sổ tay chất lượng

Khác với những phiên bản trước, tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 không yêu cầu bắt buộc đối với sổ tay chất lượng. Tuy vậy, sổ tay chất lượng vẫn được như một mục lục, một tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý. 

 

4. Các điều khoản loại trừ

ISO 9001:2015 cho phép doanh nghiệp loại trừ bất kì điều gì miễn không gây ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách. 

 

5.  Số lượng các nguyên tắc

Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất sử dụng nguyên tắc tiếp cận theo quá trình thay vì hệ thống, rút lại còn 7 nguyên tắc quản lý chất lượng.  Ngoài ra, ISO 9001:2015 cũng thay đổi nguyên tắc hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp trở thành quản lý các mối quan hệ.

 

6. Bối cảnh tổ chức

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu doanh nghiệp phải xác định được nhu cầu của các bên quan tâm, bối cảnh trong và ngoài doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp sẽ xác định được điểm mạnh, yếu, cơ hội và rủi ro có thể sẽ tác động đến doanh nghiệp.

 

7. Vai trò lãnh đạo

Vai trò lãnh đạo trong ISO 9001:2015 có một số thay đổi, được đề cao hơn và phải chịu trách nhiệm cao hơn. 

 

8. Tư duy từ rủi ro

ISO 9001:2015 đòi hỏi doanh nghiệp phải dựa trên bối cảnh tổ chức để từ đó xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

 

9. Sự thay đổi có kế hoạch

Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 yêu cầu doanh nghiệp cần thận trọng trong thay đổi, cần thay đổi có kế hoạch, lưu ý không phá bỏ cấu trúc doanh nghiệp. 

 

10. Tri thức

Tri thức là một điều cần thiết được yêu cầu phải xác định của doanh nghiệp trong ISO 9001-2015, bao gồm kinh nghiệm và bí quyết về công nghệ, thông tin sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có nhiều điểm mới

Lợi ích 

Áp dụng phiên bản ISO 9001 mới nhất mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

 

1. Tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ - tăng khả năng trúng thầu

Việc có được Chứng chỉ theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 là một lợi thế cạnh tranh cực tốt so với nhiều đối thủ về việc xây dựng uy tín, thương hiệu và chất lượng hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. Chứng chỉ ISO cũng là điều kiện giúp quý khách hàng dễ dàng tiếp cận với những gói đấu thầu vào các dự án/doanh nghiệp khác, bởi hiện nay theo yêu cầu của nhiều gói đấu thầu lớn, có khá nhiều Tổng công ty hoặc Doanh nghiệp đòi hỏi đối tác của mình cần đạt đủ chứng chỉ ISO rồi mới đồng ý mua và chuyển giao sản phẩm.

 

2. Xây dựng sự uy tín với khách hàng

Doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 9001: 2015 tức là đã thiết lập thành công một hệ thống kiểm soát chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, đó như một lời khẳng định chất lượng đến khách hàng và đối tác. Từ đó xây dựng lòng tin tưởng và phát triển thương hiệu bởi chính chất lượng sản phẩm do mình đem đến.

 

3. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ được kiểm soát

Do được quản lý một cách toàn diện và nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn, giúp giám sát chặt chẽ đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng liên tục cải thiện chất lượng

 

4. Tạo điều kiện làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả

Khi áp dụng ISO 9001:2015, với quy trình và hướng dẫn thực thi công việc được tiêu chuẩn hoá các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong từng doanh nghiệp sẽ nhận thức rõ công việc của mình cần những gì? biết rõ trách nhiệm và thẩm quyền của mình để đi vào kiểm soát tốt hoạt động sản xuất/cung ứng dịch vụ nhằm cho ra đời sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng cao, tránh bị sai sót, phế phẩm và hư hỏng.

 

5. Quản lý nguy cơ

Khi thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015, vấn đề quản lý và kiểm soát nguy cơ và lợi ích trong từng doanh nghiệp sẽ được tăng cao lên trở thành một yêu cầu phải thực hiện. Do đó tăng cường khả năng nhận thức được với mọi nguy cơ và đối phó kịp thời với những khó khăn, rủi ro trong mỗi doanh nghiệp.
 

Doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2015 được hưởng nhiều lợi ích