So sánh iso 9001 và iso 22000 có điểm giống và khác nhau nào

Chắc hẳn doanh nghiệp bạn đã từng nghe tới GMP. Tuy nhiên để có được những hiểu biết  một cách chính xác về GMP thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết dưới đây OpaControl sẽ chỉ rõ điểm giống và khác nhau giữa hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 22000 cho quý độc giả. Mời quý độc giả tìm hiểu thông tin ở bài viết dưới đây của IMIT để hiểu rõ hơn nhé! Xin cảm ơn!

Iso 9001 và iso 22000

Iso 9001 và iso 22000

1. Giới thiệu chung về ISO

a. ISO 9001 là gì?'

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và công bố. Tiêu chuẩn này đề ra nhằm yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng hoàn thiện (QMS) giúp tổ chức áp dụng và vận hành, kiểm soát QMS hiệu quả. 

Từ đó, doanh nghiệp dễ kiểm soát được các chi phí, rủi ro phát sinh và tạo cơ hội phát triển cho chính tổ chức. Tiêu chuẩn này áp dụng với mọi doanh nghiệp, tổ chức mà không phân biệt quy mô, loại hình hay lĩnh vực hoạt động. Hiện ISO 9001:2015 đang là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này.

Tham khảo: Mục đích của kiểm định chất lượng công trình

b. ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Tiêu chuẩn này hiện đang có phiên bản mới nhất là ISO 22000:2018.

Các yêu cầu trong ISO 22000 là sự kết hợp với những nguyên tắc HACCP và GMP được áp dụng trong toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm. Mọi doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm đều có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 vào FSMS của mình.

Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các doanh nghiệp, tổ chức thiết lập và kiểm soát một hệ thống quản lý hiệu quả trong việc ngăn chặn các rủi ro ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu đến khâu tiêu thụ cuối cùng. 

2. Phân biệt ISO 9001 và ISO 22000

Phân biệt Iso 9001 và iso 22000

Phân biệt Iso 9001 và iso 22000

a. Điểm giống nhau

2 tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 22000 cũng có một số điểm tương đồng nhất định như:

  • Nguồn gốc.

Cả hai tiêu chuẩn đều được xây dựng và công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Do đó, giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ có giá trị trên toàn cầu.

  • Cấu trúc bậc cao - High Level Structure (HLS).

Cả 2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018 đều áp dụng cấu trúc bậc cao (HLS). HLS đảm bảo tính tương thích giữa các tiêu chuẩn ISO với nhau từ đó giúp doanh nghiệp áp dụng được các tiêu chuẩn ISO một cách độc lập. Hoặc kết hợp các tiêu chuẩn ISO với nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới đây là 10 điều khoản mà cả ISO 9001 và ISO 22000 đều có:

1. Phạm vi áp dụng 6. Hoạch định

2. Tài liệu viện dẫn 7. Hỗ trợ

3. Thuật ngữ và định nghĩa 8. Thực hiện

4. Bối cảnh của tổ chức 9. Đánh giá kết quả hoạt động

5. Lãnh đạo 10. Cải tiến

  • Phương pháp dựa trên rủi ro để tiếp cận.

Cả 2 tiêu chuẩn ISO này đều áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Đây là phương pháp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc hoạch định và dự báo trước các rủi ro hoặc cơ hội có thể xảy ra. Từ đó đưa ra được các phương pháp dự phòng, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp. 

  • Áp dụng chu trình PDCA.

Chu trình PDCA được áp dụng trong cả 2 tiêu chuẩn để doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát hệ thống quản lý một cách khoa học, chặt chẽ và đảm bảo cải tiến liên tục.

b. Điểm khác nhau

 

STT

 

Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 9001

1

Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động trong chuỗi thực phẩm (không phân biệt loại hình).

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi loại hình, lĩnh vực hoạt động và quy mô.

2

Mục đích

Hướng đến  các sản phẩm hoặc dịch vụ phải đảm bảo được yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chỉ khái quát việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3

Hồ sơ , tài liệu

Phạm vị tài liệu và hồ sơ tại ISO 22000 chi tiết và phù hợp hơn với các nguyên tắc của HACCP

Phạm vi tài liệu và hồ sơ chỉ quy định một cách tổng thể cho việc phát triển QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001.

4

Nguyên tắc quản lý

Ngoài 7 nguyên tắc cơ bản trong ISO 9001 thì  ISO 22000 còn kết hợp thêm 4 yếu tố như:

– Trao đổi thông tin lẫn nhau;

– Quản lý hệ thống;

– Các chương trình tiên quyết;

– Các nguyên tắc HACCP (Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn).

Áp dụng 7 nguyên tắc bao gồm:

– Hướng vào khách hàng;

– Sự lãnh đạo;

– Sự tham gia của mọi người;

– Tiếp cận theo quá trình;

– Cải tiến;

– Quyết định dựa trên bằng chứng;

– Quản lý mối quan hệ.

5

Thực hiện

Đưa ra một trình tự cơ bản giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo quá trình hoạt động trong chuỗi thực phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

Đưa ra một trình tự khái quát giúp doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng của các quy trình


Xem thêm: