Giới thiệu chung

Viện Đo lường Kiểm định và Thử nghiệm (IMIT) là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 685/QĐ-LHHVN ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam. Viện là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học Công nghệ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật KH&CN. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Tên giao dịch quốc tế: Institute of Metrology Inspection and Testing

Địa chỉ: Số 25-27, Phố Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0911492529

 


Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia và các cán bộ có trình độ chuyên môn để nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử nghiệm, xây dựng, chế tạo và lắp đặt các thiết bị phục vụ công tác đo lường, kiểm định.

giới thiệu về dịch vụ  giám định và thử nghiệm IMIT

Cung cấp dịch vụ Chứng nhận, giám định, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cung cấp dịch vụ giám định, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.


Nhiệm vụ 

Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu về tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử nghiệm. 

giới thiệu về dịch vụ  giám định và thử nghiệm IMIT

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Cung cấp dịch vụ Chứng nhận, giám định, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cung cấp dịch vụ giám định, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tư vấn, phản biện các chương trình, đề án về đo lường, kiểm định, kiểm toán năng lượng và môi trường; Ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống; Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các kiểm định viên, giám định viên; In ấn, phát hành các ấn phẩm, các tài liệu có liên quan.

Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện. 


LOGO chính thức

logo chính thức của  IMIT

 

Để được tư vấn chi tiết các dịch vụ, liên hệ với chúng tôi: