Xác định độ ẩm của than hoạt tính

Mô tả

Thử nghiệm xác định độ ẩm của THAN HOẠT TÍNH 

1.  Xác Định độ ẩm là gì?

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho dễ hấp phụ hoặc tăng cường phản ứng hóa học. Do mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 800 – 1000 m2, được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí. Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc thì được gọi là than đá hoạt tính hoặc cốc hoạt tính.

Độ ẩm là một thông số phổ biến của than nói chung. Với than hoạt tính, độ ẩm ở nhiệt độ và thời gian hoạt hóa khác nhau. Độ ẩm là lượng nước liên kết với than hoạt tính ở điều kiện bình thường. Như hình dưới đây có thể thấy độ ẩm của than hoạt tính nằm trong khoảng 0-13,06%.

xac-dinh-do-am-than-hoạt-tinh-IMIT

Sự phụ thuộc của độ ẩm vào nhiệt độ và thời gian

 

2. Tại sao lại cần xác định độ ẩm

Độ ẩm của than hoat tính được yêu cầu xác định và thể hiện những đặt tính của nó trong mối quan hê với khối lượng tịnh cũng như hoạt tính của nó trong các tính toán, ứng dụng thực tế.

xac-dinh-do-am-than-hoạt-tinh-IMIT

Các phép thử và tính toán về khối lượng tịnh 

 

3. Thử nghiệm xác định độ ẩm như thế nào?

Phương pháp kiểm tra này cung cấp 2 quy trình để xác định về độ ẩm của than hoạt tính. Những quy trình này cũng có thể được áp dụng đối với mẩu khô cho những test khác. 

Phương pháp lò sấy – một mẫu than được đặt vào lò làm khô, đậy nắp chén cân lại, biết khối lượng đã cân một cách chính xác. Mở nắp chén cân ra và đặt vào lò sấy. Mẫu kiểm tra đã được làm khô đến khối lượng không thay đổi. Sau đó, lấy mẫu ra lò. Làm nguội đến khi bằng nhiệt độ bên ngoài. Chén cân được cân lại chính xác. Khối lượng mất đi được thể hiện bằng % độ ẩm của mẫu gốc. Sấy được sử dụng khi nước chỉ là phần vật liệu dễ bay hơi hiện diện và chiếm những số lượng quan trọng. Và than hoạt tính thì không dễ bắt lửa ( một vài loại than hoạt tính có thể bắt lửa một cách tự phát ở nhiệt độ thấp bắng 150 0C). 

xac-dinh-do-am-than-hoạt-tinh-IMIT

Sơ đồ phản ứng của phương pháp kiểm tra chiết xuất Xylene

Phương pháp kiểm tra chiết xuất Xylene – một lượng than đã cân chính xác được đặt vào một cốc đun sôi. Một thể tích xylene đã biết được thêm vào trong cốc và sau đó cốc được nối với Xi-phông. Một máng nhiệt được dùng dể đung nóng Xylene cho tới khi sôi. Nhiệt độ được điều chỉnh cho đến khi ngưng tụ. Sự ngưng tụ này được tiếp tục cho đến khi không còn nước ở trong xi phông. Khối lượng nước thu được thể hiện bằng % khối lượng mẫu gốc. Phương pháp chiết xuất Xylene được sử dụng khi than được nhận biết hoặc bị xem là phân tử dễ bắt lửa hoặc phân tử kép không chứa nước hữu cơ thay thế hoặc thêm vào nước. 

 

4. Tại sao nên chọn dịch vụ của iMIT

ưu điểm của dịch vụ tại IMT

Ưu điểm của dịch vụ IMIT

Để được tư vấn chi tiết các dịch vụ, liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: Số 25-27, Phố Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Mail: imit.infor@gmail.com
  • Hotline: 0911492529
  • Tư vấn: 0856051025 (Ms.Ha)
  • Website: imit.vn

5. Các thử nghiệm khác về than hoạt tính

Xác Định Định Chỉ Số Iot.

Xác Định Cỡ Hạt

Xác Định Độ Cứng Va Đập.

Xác Định Hàm Lượng Tro Tổng.

Xác Định Tỷ Trọng Khả Kiến.

Bình luận

Dịch vụ khác