Xác định tỷ trọng khả kiến

Mô tả

Thử nghiệm xác định tỷ trọng khả kiến của THAN HOẠT TÍNH 

 

1. Xác định tỷ trọng khả kiến là gì?

Tỷ trọng ở 25 C : 0,440 – 0,600 g/ml.
Tính tan trong nước hoặc trong dung môi khác: không tan.

xác định tỷ trọng khả kiến của than hoạt tính IMT

Thiết bị phễu dùng thử nghiệm

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định khối lượng riêng biểu kiến ​​của than hoạt tính dạng hạt. Đối với mục đích của phương pháp thử nghiệm này, than hoạt tính dạng hạt được xác định là tối thiểu 90% lớn hơn 80 mesh.

 

2. Tại sao phải xác định tỷ trọng khả kiến

Phương pháp kiểm tra này xác định tỷ trọng của lớp hạt than hoạt tính dạng hạt. Sự xác định tỷ trọng rất cần thiết trong việc thiết kế dụng cụ/thiết bị chứa nguyên liệu  và cho mục đích đặt hàng khi mua nguyên liệu để đầy thiết bị.

Ngoài ra, phương pháp thử nghiệm này cũng cung cấp một phương pháp để xác định mật độ đóng gói của một lớp than hoạt tính dạng hạt. Xác định mật độ đóng gói là điều cần thiết khi thiết kế các tàu để chứa vật liệu và cho các mục đích đặt hàng khi mua vật liệu để lấp đầy các tàu hiện có.

 

3. Xác định tỷ trọng khả kiến như thế nào

Nguyên tắc: Xác định tỷ trọng trên mẩu hạt bằng cách đo lượng thể tích đông lại thành khối (dồn nén) khi cho rơi tự do từ phễu rung vào ống đong phù hợp với cỡ hạt, xác định được khối lượng của thể tích. Các quy trình thực hiện khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả tỷ trọng khác nhau.

 

 

 

 

4. Tại sao nên tin dùng dịch vụ thử nghiệm tại IMIT

ưu điểm của dịch vụ tại IMT

Ưu điểm của dịch vụ IMIT

Để được tư vấn chi tiết các dịch vụ, liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: Số 25-27, Phố Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Mail: imit.infor@gmail.com
  • Hotline: 0911492529
  • Website: imit.vn

5. Các dịch vụ khác của IMIT

Xác Định Độ Cứng Va Đập

Xác Định Độ Ẩm.

Xác Định Cỡ Hạt

Xác Định Hàm Lượng Tro Tổng.

Xác Định Chỉ Số Iot

Bình luận

Dịch vụ khác